Tag Archives: gắn lưỡi dao cắt decal

Kỹ thuật gắn lưỡi dao cắt decal máy cắt decal Trung Quốc

Có vòng tròn nhỏ màu vàng dùng để khóa chặt, định vị dao cắt ta có thể tăng giảm đầu mũi dao cho phù hợp với vật liệu dùng để cắt.. Gắn lưỡi dao cắt decal vào trụ dao tuy